Tượng thánh giá bằng đồng cao 75cm TDH11

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh giá bằng đồng cao 75cm, mã số TDH11.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng thánh giá cao 75cm.