Tượng thánh phê rô bằng đồng cao 40cm TDH16

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phê rô bằng đồng cao 40cm, mã số TDH16.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: cao 40cm.