Tượng thánh phao-lô bằng đồng cao 40cm TDH10

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phao-lô bằng đồng cao 40cm, mã số TDH10.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng cao 40cm.