Tượng thánh giá bằng đồng cao 1m1, tượng Chúa cao 45cm TDH12

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh giá bằng đồng cao 1m1, tượng Chúa cao 45cm, mã số TDH12.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng cao 45cm, thánh giá 110cm