Bộ tượng chúa kito vua, đức mẹ lộ đức và thánh giuse bằng đồng TDH08

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bộ tượng chúa kito vua, đức mẹ lộ đức và thánh giuse bằng đồng, mã số TDH08.

Chất liệu: Đồng nguyên chất 100%.

Kích thước: Tượng Chúa kito vua cao 50cm. Tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ lộ đức cao 40cm.