Tượng thánh đa minh bằng đồng mạ vàng cao 30cm TDH13

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh đa minh bằng đồng mạ vàng cao 30cm, mã số TDH13.

Chất liệu: Đồng nguyên chất mạ vàng 24k.

Kích thước: Tượng cao 30cm.