Tượng thánh phao lô bằng gỗ pơ-mu cao 80cm TGH37

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh phao lô bằng gỗ pơ-mu cao 80cm, mã số TGH37.

Chất liệu: Gỗ pomu.

Kích thước: cao 80cm.