Tượng thánh anton vẽ tay cao 30cm chất liệu composite TCH08

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh anton vẽ tay cao 30cm chất liệu composite, mã số TCH08.

Chất liệu: Composite vẽ tay.

Kích thước: Tượng cao 30cm.