Tượng bà thánh Teresa cao 60cm bằng gỗ TGH44

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng bà thánh Teresa cao 60cm bằng gỗ, mã số TGH44.

Chất liệu: Gỗ pơ-mu.

Kích thước: cao 60cm.