Bữa tiệc ly chất liệu gỗ hương đá kích thước 80x160cm BTL06

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bữa tiệc ly chất liệu gỗ hương đá kích thước 80x160cm, mã số BTL06.

Chất liệu: gỗ hương đá.

Kích thước: 80x160cm.