Tượng đức mẹ ban ơn và thánh giuse bằng gỗ hương đá cao 60cm TGH45

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ ban ơn và thánh giuse bằng gỗ hương đá cao 60cm, mã số TGH45.

Chất liệu: gỗ hương đá.

Kích thước: tượng cao 60cm.