Tranh tiệc ly bằng gỗ hương đá đục tay kích thước 1mx2m BTL07

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tranh tiệc ly bằng gỗ hương đá đục tay kích thước 1mx2m, mã số.

Chất liệu: gỗ hương đá.

Kích thước: 100x200cm.