Tượng thánh đa minh cao 60cm bằng gỗ pơmu TGH48

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh đa minh cao 60cm bằng gỗ pơmu, mã số TGH48.

Chất liệu: gỗ pơmu.

Kích thước: cao 60cm.