Bức tranh bữa tiệc ly leonardo da vinci chất liệu gỗ hương đá 80x160cm BTL08

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bức tranh bữa tiệc ly leonardo da vinci chất liệu gỗ hương đá 80x160cm, mã số BTL08.

Chất liệu: gỗ hương đá.

Kích thước: 80x160cm.