Tượng thánh đức mẹ lộ đức và thánh giuse bằng gỗ hương đá cao 50cm TGH49

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh đức mẹ lộ đức và thánh giuse bằng gỗ hương đá cao 50cm, mã số TGH51.

Chất liệu: gỗ hương đá.

Kích thước: tượng 50cm.