Bức Tranh bữa tiệc ly bằng gỗ 80x160cm BTL03

25,000,000.00

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bức Tranh bữa tiệc ly bằng gỗ 80x160cm, mã số BTL03.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: 80x160cm.