Tranh bữa tiệc ly bằng đồng kích thước 40x130cm BTL02

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tranh bữa tiệc ly bằng đồng kích thước 40x130cm, mã số BTL02.

Chất liệu: đồng nguyên chất.

Kích thước: 130x40cm.