Bức tranh bữa tiệc cuối cùng bằng gỗ kích thước 100x200cm BTL04

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bức tranh bữa tiệc cuối cùng bằng gỗ kích thước 100x200cm, mã số BTL04.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: 100x200cm.