Bữa tiệc ly của chúa giêsu chất liệu gỗ pơ-mu hàng đặt kt 1mx2m BTL05

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bữa tiệc ly của chúa giêsu chất liệu gỗ pơ-mu hàng đặt kt 1mx2m, mã số BTL05.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: 100x200cm.