Bức phù điêu bữa tiệc ly bằng gỗ kích thước 100x200cm BTL09

Tên gọi: Bức phù điêu bữa tiệc ly bằng gỗ kích thước 100x200cm, mã số BTL09.

Chất liệu: gỗ pơ-mu tự nhiên.

Kích thước: 100x200cm.