Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu kích thước 80x160cm bằng composite BTL10

Tên gọi: Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu kích thước 80x160cm bằng composite, mã số BTL10.

Chất liệu: composite sơn màu cao cấp.

Kích thước: 80x160cm.