Tượng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội cao 120cm chất liệu composite TCH29

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội cao 120cm chất liệu composite, mã số TCH29.

Chất liệu: Composite sơn màu cao cấp.

Kích thước: tượng cao 1m2.