Tượng đức mẹ lên trời cao 70cm bằng composite TCH30

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ lên trời cao 70cm bằng composite, mã số TCH30.

Chất liệu: Composite cao cấp.

Kích thước: Tượng cao 70cm.