Bức tiệc ly gỗ hương kích thước 80x160cm BTL11

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bức tiệc ly gỗ hương kích thước 80x160cm, mã số BTL11.

Chất liệu: gỗ hương đá.

Kích thước: 80x160cm.

Danh mục: Tranh bữa tiệc ly