Tượng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội vẽ tay cao 28cm TCH10

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội vẽ tay cao 28cm, mã số TCH04.

Chất liệu: Composite vẽ tay.

Kích thước: Tượng cao 28cm.