Tượng đức mẹ chắp tay cao 100cm chất liệu composite TCH31

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ chắp tay cao 100cm chất liệu composite, mã số TCH31.

Chất liệu: Composite cao cấp.

Kích thước: Tượng cao 1m.