Tượng đức Mẹ Ban ơn Composite Cao 1m2 TCH02

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức Mẹ Ban ơn Composite Cao 1m2 (120cm), mã số TCH02.

Chất liệu: Composite sơn màu.

Kích thước: Tượng cao 1m2 (120cm).