Tòa thờ gia đình và bàn thờ gia tiên bằng gỗ gõ HH36

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa thờ gia đình và bàn thờ gia tiên bằng gỗ gõ, mã số HH36.

Chất liệu: Bộ tượng gỗ pơmu. Bàn thờ bằng gỗ gõ.

Kích thước:

+ Tượng: Tượng Chúa thương xót cao 50cm, tượng thánh Đa Minh và Mẹ lộ đức cao 40cm.

+ Tòa: Tòa ngang 1m6, cao 1m65. Bàn thờ gia tiên ngang 80cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa Từ khóa: tòa thờ công giáo