Tượng đức mẹ lộ đức (chắp tay) cao 60cm chất liệu composite TCH32

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ lộ đức (chắp tay) cao 60cm chất liệu composite, mã số TCH32.

Chất liệu: Composite phun màu.

Kích thước: tượng cao 60cm.