Kệ bàn thờ Chúa hình bàn tay nghệ thuật, bộ tượng cao 50cm HH35

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Kệ bàn thờ Chúa hình bàn tay nghệ thuật, bộ tượng cao 50cm, mã số HH35.

Chất liệu: Bộ tượng gỗ pơmu. Thánh giá gỗ sồi.

Kích thước: Bộ tượng cao 50cm, thánh giá 85cm.