Tòa thờ công giáo gia đình kiểu châu âu 83x93cm gỗ gõ HH02

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa thờ công giáo gia đình kiểu châu âu, mã số HH02

Chất liệu: bàn thờ chất liệu gỗ gõ. Bộ tượng chất liệu gỗ pơmu

Kích thước: bàn thờ 83x93x25cm. Bộ tượng 2 bên cao 40cm còn tượng Chúa cao 30cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa Từ khóa: tòa thờ công giáo