Tòa gia đình sơn son thếp vàng kích thước 1m7x1m65 HH37

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tòa gia đình sơn son thếp vàng kích thước 1m7x1m65, mã số HH37.

Chất liệu: Bộ tượng composite. Bàn thờ bằng gỗ dổi sơn son thếp vàng .

Kích thước:

+ Tượng: Tượng Chúa thương xót cao 60cm, tượng thánh Giuse và Mẹ ban ơn cao 40cm.

+ Tòa: Tòa ngang 1m7, cao 1m65. Bàn thờ gia tiên ngang 80cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa Từ khóa: tòa thờ công giáo