Mẫu bàn thờ công giáo đơn giản bằng gỗ pơmu HH17

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu bàn thờ công giáo đơn giản bằng gỗ pơmu, mã số HH17.

Chất liệu: Bộ tượng và bàn thờ bằng chất liệu gỗ pơ-mu.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 50cm, thánh giá 85cm.