Bàn thờ công giáo bằng gỗ gốc cây gỗ trai, tượng gỗ pơmu HH25

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ công giáo bằng gỗ gốc cây gỗ trai, tượng gỗ pơmu, mã số HH25.

Chất liệu: Bộ tượng chất liệu gỗ pơ-mu. Bàn thờ bằng gốc cây gỗ trai. Đôi đèn gỗ sồi.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 40cm, thánh giá 80cm. Đôi đèn cao 20cm.