Mẫu bàn thờ Chúa bằng gỗ pomu 80x25cm HH38

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu bàn thờ Chúa bằng gỗ pomu 80x25cm, mã số HH38.

Chất liệu: Bộ tượng composite. Bàn thờ gỗ pomu.

Kích thước: Tượng Chúa thương xót cao 50cm, Tượng Đức Mẹ ban ơn và thánh Anton cao 40cm.