Mẫu bàn thờ Chúa hiện đại Chất liệu gỗ trai, tượng gỗ pơmu HH10

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu bàn thờ Chúa hiện đại Chất liệu gỗ trai, mã số HH10.

Chất liệu: Bộ tượng chất liệu gỗ pơ-mu. Bàn thờ bằng gỗ trai.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 30cm, thánh giá 60cm.