Kệ bàn thờ chúa hoa lá nho cổ điển HH03

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ chúa hoa lá nho cổ điển, mã số HH03

Chất liệu: gỗ pơmu

Kích thước: Bộ tượng 3 Đấng cao 50cm còn thánh giá cao 100cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa Từ khóa: kệ bàn thờ chúa