Tượng thánh Vinh Sơn chất liệu composite cao 50cm TCH01

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh Vinh Sơn chất liệu composite cao 50cm, mã số TCH01.

Chất liệu: Composite sơn màu.

Kích thước: Tượng cao 50cm.