Bàn thờ Công Giáo gỗ pơmu hình bàn tay dâng nến HH05

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ Công Giáo gỗ pơmu hình bàn tay dâng nến, mã số HH05

Chất liệu: Bàn thờ và tượng bằng gỗ pơmu

Kích thước: Tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse cao 50cm, tượng Chúa cao 40, thánh giá 80cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa