Mẫu bàn thờ chúa và bàn thờ gia tiên bằng gỗ pơmu HH23

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Mẫu bàn thờ chúa và bàn thờ gia tiên bằng gỗ pơmu, mã số HH23.

Chất liệu: Bộ tượng ba Đấng, kệ bàn thờ và bàn thờ gia tiên bằng chất liệu gỗ pơmu.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 50cm. Bàn thờ gia tiên ngang 100cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa