Bàn thờ công giáo mini bằng gỗ pơ mu, tượng cao 30cm HH21

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ công giáo mini bằng gỗ pơ mu, tượng cao 30cm, mã số HH21.

Chất liệu: Bộ tượng và bàn thờ bằng chất liệu gỗ pơmu cao cấp.

Kích thước: Bộ tượng ba Đấng cao 30cm, thánh giá 60cm.