Bàn thờ thiên chúa đẹp bằng gỗ pơ-mu, bộ tượng 50cm HH45

Tên gọi: Bàn thờ thiên chúa đẹp bằng gỗ pơ-mu, bộ tượng 50cm, mã số HH45.

Chất liệu: Toàn bộ bàn thờ và tượng bằng gỗ pơ-mu.

Kích thước: Bàn thờ kích thước 100x25x30cm. Bộ tượng cao 50cm, thánh giá 85cm.

Danh mục: Bàn Thờ Chúa