bàn thờ khăc chữ kính nhớ tổ tiên ngang 80cm bằng gỗ pomu BTG03

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: bàn thờ khăc chữ kính nhớ tổ tiên ngang 80cm bằng gỗ pomu, mã số BTG03.

Chất liệu: gỗ dổi pơ-mu tự nhiên.

Kích thước: ngang 80cm, sâu 25cm.

Danh mục: bàn thờ gia tiên