Bàn thờ gia tiên bằng gỗ sơn thếp vàng ngang 80cm BTG01

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Bàn thờ gia tiên bằng gỗ sơn thếp vàng ngang 80cm, mã số BTG01.

Chất liệu: gỗ dổi sơn thếp vàng.

Kích thước: ngang 80cm, sâu 25cm.

Danh mục: bàn thờ gia tiên