Tượng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội cao 100cm bằng composite vẽ tay TCH39

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng đức mẹ vô nhiễm nguyên tội cao 100cm bằng composite, mã số TCH39.

Chất liệu: Composite cao cấp.

Kích thước: tượng cao 1m.