Kệ bàn thờ Chúa hiện đại màu trắng, bộ tượng vẽ tay cổ điển HH41

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Kệ bàn thờ Chúa hiện đại màu trắng, bộ tượng vẽ tay cổ điển, mã số HH41.

Chất liệu: Bộ tượng gỗ pơmu. Bàn thờ bằng gỗ gõ.

Kích thước: Bộ tượng cao 50cm, thánh giá 85cm.