Tượng thánh Vinh Sơn bằng gỗ phấn màu cao 90cm TGH87

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh Vinh Sơn bằng gỗ phấn màu cao 90cm, mã số TGH87.

Chất liệu: gỗ Dổi phấn màu.

Kích thước: tượng cao 90cm.