Tượng Thánh Vinh-Sơn bằng gỗ cao 40cm TGH86

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Thánh Vinh-Sơn bằng gỗ cao 40cm, mã số TGH86.

Chất liệu: gỗ pơmu.

Kích thước: tượng cao 40cm.