Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng gỗ cao 80cm TGH74

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng gỗ cao 80cm, mã số TGH74.

Chất liệu: gỗ pơ-mu.

Kích thước: tượng cao 80cm.