Tượng thánh St. Laurenso bằng gỗ cao 60cm TGH47

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi: Tượng thánh St. Laurenso bằng gỗ cao 60cm, mã số TGH47.

Chất liệu: gỗ pơmu.

Kích thước: cao 60cm.